Мена Сувари, 41 («Красота по‑американски», «Американский пирог»)