Baksana Talihe

Aрlar mэ gьler mi
Sevmez yoksa sever mi
Kalэr mэ bilmem ki
Yoksa kaзar gider mi

Aюk dolu gцzleri
Sorsam huyu gьzel mi
Doрruyu sцyler mi

Melek yoksa юeytan mэ
Yalan mэ rьyada aldatan mэ
Зocuk mu deрil mi
Зok bilmiюin biri mi

Bцylesi deрilse
Aklэm hiз ermez diye
Aldэrmam kimseye
Yanэlsam bile bile

Зэkar yol hangisi
Sevmek sevilmek mi
Sarhoюluk mu iзki mi
Anlamadэm gitti

Зэkar yol hangisi
Sen mi sensizlik mi
Yaюamak mэ цlmek mi
Anlamadэm gitti