Je Te Connais Beau Masque

Open the white doors

To the field of thoughts

Where no light dances

Through the 6 panes (white pain)

Sanat muodostuvat ajatusten galleriassa

Tieto on valtaa opettajien holvissa

En skärm av myror som ingen noterar

Ljud fran lador... i luften roterar

Väggen av tunn rök sugs ut

Ensam i en silvervärld

Den sista duvan flögt till slut

Bland snöflingor i vind