Don't Sit Down
Yeah, yeah, baby, yeah
Yeah, yeah, baby, yeah
Yeah, yeah, baby, yeah
Yeah
Don't sit down
Don't sit down
Don't sit down ha ha ha ha