Бриджит Лин – «Меченосец 2» (Xiao ao jiang hu: dong fang bu bai, 1992)