Празднование Пасхи, Трапани, Италия (Andrea Guarneri)