Машина, Офунато, префектура Ивате, Япония (Rebecca Manson)