Sirota
Mama artista Dolinskogo byla muzhem Bermana.