Не кричи, Лена.
Lechis ot zuda v sobstvenn#305;h ushah-priznaka dushevnogo zabolevaniya.