Drago Mi Je Zbog Mog Starog
Da se o mom ?ivotu pravi film,

il' barem strip (il' barem strip).

Da se o mom ?ivotu pravi strip,

znam da bi bio sasvim negativan tip.

Za neke stvari imam stra?an nos,

opasan nos (opasan nos).

Za neke stvari imam jeziv ?mek,

za va?e tu?no srce imam pravi lek.

I dobro znam Va? omiljeni stih,

uop?te, ?ivot bolje poznajem od svih,

da, vama treba neko tako fin i tih...