Vackert V?Der
Kom med och lagg dej har i graset

under mej a? blat ner kladerna

Det e val vackert vader ovanfar molnen

men regn dar vi sta?r

a… de finns ingen vackrare an du

i din vanliga traja a? ditt va?ta ha?r



Ref.



Ibland vill man inte garna ga? in

fast regnet aser ner

Ibland vill man hellre sitta kvar

a… skratta hagt dar daden ser



Jag ha?ller mitt lilla liv

emellan handerna

Nu har jag lust att ta ett kliv a? satta na?t spa?r

innan jag ga?r

Kom med a? gar en liten stund som ska

va kvar i hundra tusen a?r



Ref.



Ibland vill man inte garna ga? in

fast regnet aser ner

Ibland vill man hellre sitta kvar

a… skratta hagt dar daden ser