Manila
Maraming beses na kitang nilayasan

Iniwanan at iba ang pinuntahan

Parang babaeng mahirap talagang malimutan

Ikaw lamang ang aking laging binabalikanManila, Manila

I keep coming back to Manila

Simply no place like Manila

Manila, I'm coming homeI walked the streets of San Francisco

I've tried the rides in Disneyland

Dated a million girls in Sydney

Somehow I feel like I don't belongHinahanap-hanap kita Manila

Ang ingay mong kay sarap sa tenga

Mga Jeepney mong nagliliparan

Mga babae mong naggagandahan

Take me back in your arms Manila

And promise me you'll never let go

Promise me you'll never let goManila, Manila

Miss you like hell, Manila

No place in the world like Manila

I'm coming here to stay