Gog Gog
col blem col blem

ari jelma ayeuna

teu koop boga kawasa

asa aing pangluhurna

sagala tara tatanya

dah ceunah teu perlu nanya

da teu sieun kumaha

col blem col blem

col blem col blem

sagala rupa dihakan

euweuh nu wani nyarekan

sieun ku kakawasaan

sagala rupa dicokot

euweuh nu wani nyarongot

sieun kalahkah dicopot!

jalma leutik kabeukina paling kejo

eta oge senen kemis

bari saukur jeung buncis

jalma gede lampah loba nu teu hade

asa gede asa gede

sagala hayang nu gede

leuweung, gunung, kebon, walungan,

laut, sawah, malahan getih batur geh dihakan

meungpeung aya kasempetan

meungpeung kuat ku jabatan

jalma sengsara

sanajan hidup sengsara

kdu maok bulak balik mikir heula

nu beunghar sagala aya

malingan duit nagara

meni teu gableg ka era

nu leutik malarat

loba anu daek sholat

sok sieun lamum maksiat

nu gede konglomerat

loba nu jaradi bangsat

iman renghat moral bejad

hareudang krisis moneter

ku dolar rupiah teler

nu leutik gugurubugan

siga jaer kasaatan

nu loba duit di bank

ngadadak mareuli gudang

loba oknum haram jadah

paresta narimbun barang

col blem col blem

col blem col blem

sembako sembako

kamana atuh sembako

sembako bingung cingogo

cicing di gudang nu gelo!

jalma leutik mah siga sireum

meus meus katincak meus-meus katincak

keun sing sabar wae

ulah hayang nyoco

angguran mah urang leuwih deukeut ka gusti

da hirup mah kapan muter

suga isuk pageto mah urang aya diluhur

ngan sing inget

mun geus diluhur

ulah siga nu garelo nu didongengkan tadi

Omat Nya!

sakitu wae lah ti kuring mah

lamun kuring kurang hade nyarita

hampura we dah kuring kurang nyakola-a