Kiyoshi Kono Yoru
Seinaru yoru niKiyoshi kono yoru hoshi wa hikari

Sukui no miko wa mihaha no mune ni

Nemuritamaou yume yasukuKiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi

Mikibitostachi wa mika no minae ni

Nukazukinu kashiko miteKiyoshi kono yoru miko no emi ni

Megumi no miyo no ashita no hikari

Kagayakeri hogaraka niMerry Christmas~~~ TRANSLATION ~~~On this holy nightOn this pure night the stars are shining

Child who will save us, sleep at your mother's beast

Dreaming peacefullyOn this pure night they recieve a message

The shepherds bow respectfully

Before the ChildOn this pure night the Child's smile

Shines brightly with the light of tomorrow

In an age of graceMerry Christmas