Появившаяся на свадьбе с мочалкой на голове британка.