Ruslana?
Ruslana, vopros: kak naschot Yuschenko zvezda?
Chto-to, pogas on.
I sponsori is Americi ne mogut vosproizvesti ego stsus?
Mojet, poidyosh obratno v Russkii yazic gde i nachala?
Obratno k Kuchme?