Ocen zal
Zalko simpaticnij bil paren i tolantlivij okter :(